Vybrané publikační výstupy projektu

[1] MASOPUST, J., VEŘTÁT, I., VOBORNÍK, A., PilsenCUBE - Picosatellite project at the University of West Bohemia in Pilsen. In 5th Pico- and Nanosatellite Workshop 2011. Würzburg. 2011.

[2] LINHART, R., FIALA, P. VOBORNÍK, A. Selected Subsystems in PilsenCUBE Satellite. In 5th Pico- and Nanosatellite Workshop 2011. Würzburg. 2011.

[3] LINHART, R. Estimation of Satellite Orbital Parameters Using VHF Broadcast Signals. In 4th European CubeSat Symposium. Brussels: Von Karman Institute for Fluid Dynamics, 2012.

[4] VEŘTÁT, I. Adaptable Hybrid DM-FSK/DQPSK Modulation for Satellite Communication. In 4th European CubeSat Symposium. Brussels: Von Karman Institute for Fluid Dynamics. 2012.

[5] VEŘTÁT, I., LINHART, R., POKORNÝ, M., KAVALÍR, T. Signal quality evaluation for picosatellite communication system. In Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 331-334. ISBN: 978-80-261-0038-6 , ISSN: 1803-7232

[6] LINHART, R. The Radio Based Position and Time Determination for a Picosatellite. In Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 175-178. ISBN: 978-80-261-0038-6 , ISSN: 1803-7232.

[7] VEŘTÁT, I., HROUDA, J., HOFMAN, J. Spectrolab Triangular Solar Cell Evaluation for Usage in PilsenCUBE Picosatellite. In 2010 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 363-366. ISBN: 978-80-7043-865-7 , ISSN: 1803-7232.

[8] VEŘTÁT, I., MATOUŠŮ, M. Design of Magnetic Stabilization Coils for PilsenCUBE Picosatellite. In 2011 International conference on applied electronics. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 251-254. ISBN: 978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232.

[9] KRAUS, V., HOLÍK, M., BARTOVSKÝ, J., GEORGIEV, V., JAKŮBEK, J., SCHNEIDER, D. Space Weather Monitor Based on the Timepix Single Particle Pixel Detector. In TELFOR 2010. Bělehrad, Srbsko: TELFOR, 2010. s. 795-798. ISBN: 978-86-7466-392-9.

[10] HRUBEC, M. The Power Supply and Energy Storage System of Small Satellite. In XV Conference Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan: Institute of electrical engineering and electronics Poznan University of Technology, 2010. s. 87-88. ISBN: 978-83-89333-34-6.

[11] ŠTEMBEROVÁ, O., VOBORNÍK, A. Control unit of prototypical part intended for CubeSat picosatellite. In XV Conference Computer Applications in Electrical Engineering. Poznan: Institute of electrical engineering and electronics Poznan University of Technology, 2010. s. 311-312. ISBN: 978-83-89333-34-6

[12] LINHART, R. Odhad parametrů dráhy pikosatelitu pomocí signálů pozemních FM sítí. Dizertační práce. Plzeň : ZČU Plzeň, 2012, 127 s.

[13] VEŘTÁT, I. Efektivní komunikační systém pikosatelitů. Dizertační práce. Plzeň : ZČU v Plzni, 2012, 81 s.

[14] VEŘTÁT, I., ONDRÁČEK, M. Tester pro dlouhodobou analýzu superkapacitorů a akumulátorů pro projekt pikosatelitu PilsenCUBE a první výsledky ověřovacích testů. Electroscope, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1802-4564.

[15] VOBORNÍK, A., VEŘTÁT, I. Radiační odolnost pikosatelitů. Slaboproudý obzor, 2011, roč. 67, č. 4, s. 1-3. ISSN: 0037-668X.

[16] MASOPUST, J., VEŘTÁT, I., POKORNÝ, M., Komunikační a navigační systémy pikosatelitu PilsenCUBE. Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, 36. seminář CES. Praha. 2012. ISBN: 978-80-02-02371-5.

[17] MASOPUST, J., VEŘTÁT, I., POKORNÝ, M., Projekt experimentálního pikosatelitu PilsenCUBE. Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, 36. seminář CES. Praha. 2012. ISBN: 978-80-02-02371-5.

[18] FIALA, P. Řídicí systém mikropočítače pikosatelitu PilsenCube. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 21-24. ISBN: 978-80-261-0015-7.