Poděkování

  • Tento projekt je financován Grantovou agenturou České republiky, s registračním číslem 102/09/0455 a pod názvem: Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum na bázi pikosatelitů.
  • Poděkování také patří společnosti Kunvaldská a.s. za bezplatnou dodávku pružin pro výklopný mechanizmus solárních stěn pikosatelitu PilsenCUBE.