Kontakty

 
Řešitelské pracoviště:
 
Oddělení telekomunikační a multimediální techniky
Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací
Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
Univerzitní 8
30614 Plzeň
 
Kontaktní email: