Řídící podsystém

Základní koncepce řídícího systému pikosatelitu PilsenCUBE je centralizovaná, tj. veškeré řídící a interní komunikační funkce zajišťuje samostatný subsystém. Takto zvolená koncepce umožňuje jednodušší řešení podřízených subsystémů a jednodušší individualizaci pikosatelitu jako nosiče vědeckých experimentů. I relativně složité experimenty mohou být potom realizovány jednoduchým subsystémem, kdy pro zpracování výsledků je využit velký výpočetní výkon hlavních řídících počítačů.

Deska řídícího subsystému pikosatelitu PilsenCUBE s dvojicí procesorů ARM (vlevo), bloková struktura s kontrolními obvody a interními komunikačními sběrnicemi (vpravo).

Řídící subsystém je tvořen dvěma ARM procesory se zdvojenou datovou a řídící sběrnicí odvozenou z RS-485. Činnost řídících procesorů je monitorována hardwarovým obvodem typu WATCHDOG (kontrolním obvodem), který může přepnout činnost hlavního procesoru na záložní v případě poruchy. Identifikace poruchy činnosti hlavního procesoru nastává během 0,1 s. Oba hlavní řídící ARM procesory umožňují aktualizaci firmwaru u vybraných podřízených procesorů jednotlivých subsystémů a zároveň umožňují provádět aktualizaci firmwaru vzájemně mezi sebou. Tím je zajištěna možnost kompletní aktualizace softwaru i na oběžné dráze Země. Toto může značně vylepšit možnosti pikosatelitu v době, kdy některé systémy začínají stárnout nebo být poruchové. Obě datové sběrnice podporují rychlosti od 9600 Bd do 1 MBd (nejvyšší rychlost podporována pouze některými subsystémy), důležité subsystémy jsou napojeny na obě datové sběrnice, méně důležité subsystémy pouze na jednu datovou sběrnici. Řídící subsystém také obsahuje 5 pamětí typu FLASH, každá s kapacitou 4 MB. Slouží pro ukládání měřených dat z experimentů a pro uložení záložního softwaru jednotlivých podřízených procesorů umožňujících aktualizaci.